Przyjmujemy osoby:

 

  • pełnoletnie

  • bez objawów abstynencyjnych

  • uzależnione od środków psychoaktywnych

Procedura przyjęcia do placówki:

 

Telefonicznie (p. Wiola Spruch, telefon: 798 985 961) wpisujemy się na listę oczekujących. WAŻNE!!! Na dzień wpisu należy posiadać skierowanie od lekarza ze wskazaniem ośrodka „MONAR” w Sokolnikach jako placówki leczenia. Skierowanie to należy w ciągu najbliższych dwóch tygodni dostarczyć do ośrodka. Można je przesłać pocztą na adres:

 

Stowarzyszenie „MONAR”

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji

Uzależnień w Sokolnikach

ul. Różana 56

95-039 Sokolniki