Projekt „Zielona równowaga”.
Erasmus + Edukacja dorosłych

Dzięki wsparciu Narodowej Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności kadra Stowarzyszenia MONAR OLTiRU w Sokolnikach realizowała projekt ZIELONA RÓWNOWAGA.  Założeniem projektu była współpraca z organizacjami, które w swojej działalności praktykują i promują działania z zakresu ekologicznej edukacji osób dorosłych, będących w kryzysie psychicznym. Dzięki wsparciu finansowemu w ramach programu Erasmus Plus Akcja 1, udało nam się nawiązać współpracę z organizacjami pracującymi działania na rzecz powrócenia równowagi psychicznej wśród osób z zaburzeniami psychicznymi, proponując edukację w zakresie permakultury i zrównoważonej uprawy. Odwiedzane przez nas organizacje cechowało wieloletnie doświadczenie w wykorzystaniu rolnictwa i zrównoważonej uprawy, do poprawieniu dobrostanu psychicznego i nauki wśród osób zaburzeniami psychicznymi, a także dla osób w kryzysie psychicznym. Ich doświadczenie pokazują, że te praktyki są szansa dla osób dorosłych na uczenia się od natury, zwiększenia autonomii, uczenia szacunki dla środowiska, alternatywnych form spędzania czasu, dbałości o naturę, jako podstawowej wartości.

Kadra Stowarzyszenia MONAR OLTiRU w Sokolnikach wzięła udział w następujących mobilnościach (kursach i wizytach polegających na obserwacji poszczególnych Organizacji):

EDUPLUS Association na Teneryfie

Dzięki wizytom w gospodarstwach permakulturowych dowiedzieliśmy się  w jaki sposób praktyki permakultury mogą być stosowane jako interwencje terapeutyczne, promujące holistyczne podejście do dobrostanu osobistego i społecznego.

10 dniowy kurs pozwolił nam dowiedzieć się:

  • jak wykorzystać kreatywne techniki outdoorowe w edukacji
  • jakie korzystać płyną z metod nieformalnych w nauczaniu tematów środowiskowych
  • jakie korzyści płyną z ekologicznego ogrodnictwa i permakultury na poziomie środowiskowym, ale także edukacyjnym, społecznym i psychologicznym
  • jak uprawiać ekologiczne ogrodnictwa i rolnictwo i jak można czerpać z tych metod aby uczyć takich wartości jak: różnorodność, tolerancja, cierpliwość, krytyczne myślenie
  •  jak dzięki permakulturze można wspierać działania  terapeutyczne

SOCIETY OF SOCIAL PSYCHIATRY P. SAKELLAROPOULOS w Atenach

Istniejące od 40 lat Towarzystwo Psychiatrii Społecznej P. Sakellaropoulosa, które oferuje usługi w zakresie zdrowia psychicznego tym, którzy ich potrzebują. Organizacja świadczy wysokiej jakości usługi w zakresie zdrowia psychicznego dostępne dla każdego. Dzięki obserwacji ich pracy udało nam się zobaczyć i zrozumieć  min. jak działają mieszkania readaptacyjne dla pacjentów w kryzysie zdrowia psychicznego.

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI w Palermo

Centrum Kreatywnego Rozwoju „Danilo Dolci” jest stowarzyszeniem non-profit angażującym młodzież i dorosłych, które działa głównie poprzez projekty w dziedzinie edukacji realizowane we współpracy ze szkołami, uniwersytetami, instytucjami, stowarzyszeniami i grupami społecznymi zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

Bokträdgården w Malmo

Ten edukacyjny ogród wspierany jest przez miasto Malmo. Działania ogrodu skierowane są przede wszystkim do dzieci w Malmö, którym brakuje bliskości większych terenów zielonych. Konstrukcja ogrodu powala lepiej zrozumieć procesy jakie zachodzą w naturze. Dzięki pobytowi w Malmo dowiedzieliśmy się w jaki sposób tworzyć podobne przestrzenie z naszymi pacjentami.

Realizując projekt Erasmus Plus “Zielona równowaga”, udało nam się:

– zwiększyć kompetencje i wiedzę w zakresie prowadzenia działań permakulturowego

– zdobyć wiedzę i kompetencje w zakresie działań terapeutycznych wynikających z prowadzenia działań związanych z naturą

– zwiększyć kompetencje językowe (język angielski)

– poznać pracowników innych Organizacji o podobnym charakterze

– przyczynić się do integracji europejskiej

– rozwinąć program edukacyjny wewnątrz organizacji

– poznać inne kraje i kultury

Uczestnicy projektu „Zielona równowaga” Erasmus +