MISJA OŚRODKA „MONAR” W SOKOLNIKACH

Ośrodek MONAR w Sokolnikach świadczy usługi zdrowotne w zakresie terapii i rehabilitacji dorosłych osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu lub nadużywających tych substancji. Terapia odbywa się w systemie całodobowej opieki stacjonarnej. Przewidziana jest na około 12 miesięcy.

W Ośrodku świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom nieodpłatnie.

Zakres świadczeń zdrowotnych  prowadzonych przez Ośrodek obejmuje:

  1. Prowadzenie terapii i rehabilitacji dla osób dorosłych uzależnionych od narkotyków i alkoholu w systemie całodobowej opieki stacjonarnej.
  2. Pomoc rodzinie pacjenta w zrozumieniu problemu uzależnienia pacjenta i rozwiązaniu problemów z tego wynikających.

Celem prowadzonej w Ośrodku terapii i rehabilitacji jest osiągnięcie przez pacjenta optymalnego stanu zdrowia fizycznego oraz poziomu funkcjonowania psychicznego i społecznego umożliwiającego satysfakcjonujące życie osobiste, społeczne i zawodowe, a także zmiana dotychczasowego trybu życia.