List Marka Kotańskiego do naszego ośrodka wysłany w 1986r.