Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Sokolnikach

Dom w Sokolnikach to przedwojenna willa na działce leśnej o powierzchni 5000 metrów. W kwietniu 1982 r. trafiła tutaj pierwsza grupa leczących się narkomanów i datę tą można przyjąć za czas powstania naszej placówki.

Życie w ośrodku

Realizacji celów programu służą działania związane z życiem ośrodka. Dążymy do utrzymania w ośrodku klimatu Domu, w którym każdy mieszkaniec dba o wspólne dobro. Podstawą codziennego funkcjonowania jest praca na rzecz ośrodka, polegająca na zajmowaniu się gospodarstwem i współpracą pomiędzy ludźmi, co buduje w nich poczucie odpowiedzialności za dom.

Partnerzy