Stowarzyszenie "MONAR"

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji

Uzależnień w Sokolnikach

 

Rejestracja sądowa:
Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000139796
NIP: 732-20-50-303,  REGON: 000972654

Rachunek bankowy:
Bank PKO S.A. VII Oddział w Łodzi.
22 1240 2539 1111 0000 3943 2335